فعالیت‌های آگاه ونچرز

business-concept-with-calculator-close-up_23-2149151160

سرمایه‌گذاری آگاه

آگاه ونچرز به عنوان بازوی اجرایی کارگزاری آگاه در سه لاین متفاوت سرمایه‌گذاری جسورانه (VC)، سرمایه‌گذاری خصوصی (PE) و تامین مالی جمعی (CF) با هدف سرمایه گذاری و تامین مالی در استارت¬آپ¬ها و واحدهای تولیدی و صنعتی در حال فعالیت است.