سرمایه‌گذاری جسورانه آگاه

ما در سرمایه گذاری جسورانه آگاه با تکیه بر سال ها تجربه، منابع و دانش تخصصی خود، از کارآفرینان و استارت آپ‌ها حمایت می‌کنیم. اگر خود را استارت‌آپی می‌دانید که در حال تلاش برای برداشتن گامی موثر در جامعه استارت‌آپی است، فرصت جذب سرمایه از سوی آگاه برایتان فراهم است.

درخواست سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری جسورانه آگاه

ما در سرمایه گذاری جسورانه آگاه با تکیه بر سال ها تجربه، منابع و دانش تخصصی خود، از کارآفرینان و استارت آپ‌ها حمایت می‌کنیم. اگر خود را استارت‌آپی می‌دانید که در حال تلاش برای برداشتن گامی موثر در جامعه استارت‌آپی است، فرصت جذب سرمایه از سوی آگاه برایتان فراهم است.

درخواست سرمایه‌گذاری

آگاه ونچرز

آگاه ونچرز بازوی سرمایه‌گذاری کارگزاری اگاه در اکوسیستم نوآوری است که در سه لاین متفاوت سرمایه‌گذاری جسورانه (VC)، کراد فاندینگ (CF) و صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (PE) با هدف تقویت اکوسیستم نوآوری سرمایه‌گذاری می‌کند.

سرمایه‌گذاری جسورانه (Agah Group Venture Capital)

ما در سرمایه گذاری جسورانه آگاه با تکیه بر سال ها تجربه، منابع و دانش تخصصی خود، از کارآفرینان و استارت آپ ها با هدف تقویت اکوسیستم نوآوری حمایت می کنیم. اگر خود را استارت آپی میدانید که در حال تلاش برای برداشتن گامی موثر در جامعه استارت آپی است، فرصت جذب سرمایه از سوی آگاه برایتان فراهم است.

ثبت درخواست VC

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (Agah Group Private Equity)

اگاه ونچرز با شناسایی شرکت‌های بزرگ با پتانسیل استفاده نشده و کمک به آنها برای درک پتانسیل پنهان و ارتقای عملکرد خود با ارائه رویکردهای جدید به شرکت، ارزش ایجاد می‌کند. آگاه ونچرز با هدف ایجاد ارزش در مشاغل خصوصی از طریق تأمین مالی تغییر و تحولات مثبتی را ایجاد میکند که این تغییرات همراه با مالکیت فعال، بازدهی بسیار بالایی را ایجاد میکند.

ثبت درخواست PE

کراد فاندینگ (Agah Group Crowdfunding Platform)

ما در نارون کراد با هدف فراهم سازی فرصت سرمایه‌گذاری کم ریسک برای عموم مردم بر روی طرح‌های کسب و کارهای بزرگ و کوچک و استارتاپ‌ها اقدام به راه اندازی سکوی تامین مالی جمعی با همکاری سازمان فرابورس ایران کرده‌ایم.

ثبت درخواست CF