آگاه ونچرز

آگاه ونچرز بازوی سرمایه گذاری گروه مالی آگاه در حوزه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین است. سرمایه‌گذاری در این حوزه در دو گروه اصلی سرمایه‌گذاری جسورانه و سرمایه‌گذاری خصوصی صورت می‌گیرد. علاوه بر فعالیت های سرمایه گذاری مذکور، آگاه ونچرز اقدام به ارائه سرویس تامین مالی از محل بدهی از طریق سکوی تامین مالی جمعی خود می‌نماید.

ثبت درخواست

آگاه ونچرز

آگاه ونچرز، بازوی سرمایه‌گذاری گروه مالی آگاه در حوزه سرمایه گذاری های جایگزین است. سرمایه‌گذاری در این حوزه در دو گروه اصلی سرمایه‌گذاری جسورانه و سرمایه‌گذاری خصوصی صورت می‌گیرد. همچنین در ادامه فعالیت های سرمایه گذاری مذکور، اقدام به ارائه پلتفرم تامین مالی جمعی می نماید.

ثبت درخواست

آگاه ونچرز

آگاه ونچرز به عنوان بازوی اجرایی کارگزاری آگاه در سه لاین متفاوت سرمایه‌گذاری جسورانه (VC)، سرمایه‌گذاری خصوصی (PE) و تامین مالی جمعی (CF) با هدف سرمایه گذاری و تامین مالی در استارت‌آپ‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی در حال فعالیت است.

سرمایه‌گذاری جسورانه (Agah Group Venture Capital)

ما در سرمایه گذاری جسورانه آگاه با تکیه بر سال ها تجربه، منابع و دانش تخصصی خود، از کارآفرینان و استارت آپ‌ها حمایت می کنیم. اگر خود را استارت آپی می‌دانید که در حال تلاش برای برداشتن گامی موثر در جامعه استارت آپی است، فرصت جذب سرمایه از سوی آگاه برایتان فراهم است.

ثبت درخواست VC

سرمایه‌گذاری خصوصی (Agah Group Private Equity)

جامعه هدف ما در مورد سرمایه‌گذاری خصوصی، واحدهای تولیدی و صنعتی مخصوصا واحدهایی که دارای پتانسیل استفاده نشده هستند که با هدف شناسایی پتانسیل پنهان و ایجاد رشد در این واحدها، اقدام به سرمایه گذاری می‌نماید.

ثبت درخواست PE

تامین مالی جمعی (Agah Group Crowdfunding Platform)

ما در پلتفرم تامین مالی آگاه ونچرز با هدف فراهم سازی فرصت تامین مالی برای کسب و کار ها از یک سو و همچنین فراهم سازی سرمایه گذاری کم ریسک بر روی این طرح‌ها برای عموم مردم اقدام به راه اندازی سکوی تامین مالی جمعی با همکاری سازمان فرابورس ایران نموده ایم.

ثبت درخواست CF