سرمایه‌گذاری خصوصی
Agah Group Private Equity

یکی از مسائل اصلی که بسیاری از کسب و کارهای داخلی با آن مواجه‌اند، مسئله تامین مالی است. همه ما کسب و کارهای زیادی را می‌شناسیم که به دلیل مشکل در تامین مالی نتوانسته‌اند به ایده‌های خود جامعه عمل بپوشانند. هرچند بخشی از این مشکل به نظام بانکی مرتبط است ولی نمی‌توان تاثیر نهادهای مالی و نبود سرمایه‌گذاران قابل اعتماد را در این زمینه نادیده گرفت.
سرمایه‌گذاری خصوصی به عنوان مدلی از سرمایه‌گذاری برای پاسخگویی به نیاز تامین مالی شرکت‌های تعریف می‌شود. فعالیت آگاه ونچرز در زمینه سرمایه‌گذاری خصوصی با تزریق منابع مالی به شرکت‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های فعال، نیمه فعال و یا غیر فعال شکل می‌گیرد. علاوه بر تزریق منابع نقد، آگاه ونچرز با هدف ایجاد ارزش افزوده، اقدام به نقش آفرینی و فعالیت در زمینه عملیات و مدیریت واحدهای مذکور می‌نماید. همچنین آگاه ونچرز اقدام به پشتیبانی کامل از شرکت‌های موجود در سبد سرمایه‌گذاری خود در مورد مرتفع نمودن نیاز این شرکت‌ها در زمینه عرضه در بازار سرمایه و حضور موثر در این بازار می‌نماید.