وین‌ وست

پلتفرم برگزاری مسابقات معامله‌گری و آموزش به کمک شبیه‌ساز بازار

وین‌وِست پلتفرم برگزاری مسابقات معامله‌گری و آموزش به کمک شبیه‌ساز بازار وین‌وست پلتفرمی است که با بهره‌مندی از شبیه‌ساز معامله در بازار بورس و رمزارز، بستری برای آموزش، تجربه و مسابقات معامله‌گری بین کاربران، به کمک پول مجازی فراهم کرده است. روش آموزش وین‌وست روی خلاصه‌سازی محتوا و تجربه‌محور شدن آموزش‌ها تمرکز دارد به شکلی که کاربر بتواند در طول آموزش‌ها، آموخته‌های خود را روی شبیه‌ساز تست کند و مهارت‌های خود را در مسابقات محک بزند.