کرفس

کالری شمار و رژیم غذایی

روش کالری‌شماری یکی از متدهای نوین و بسیار سالم برای کاهش و کنترل وزن است و شما را از رژیم‌های طاقت‌فرسا و ناسالم بی نیاز می‌کند. کرفس یک اپلیکیشن کالری‌شمار است که به شما کمک می‌کند غذاها و فعالیت‌های روزانه‌ی خود را کنترل کنید و با تنظیم میزان غذای خود به راحتی به وزن دلخواه خود برسید. کرفس مجموعه‌ای بیش از ۱۰۰۰ غذا و ۱۵۰ نوع فعالیت ورزشی در اختیار شما قرار می‌دهد و به طور مرتب به آنها اضافه می‌شود.