16 شهریور 1400

20 سرمایه‌گذاری کارآفرینانه با تأثیر اجتماعی در دنیای مالی

این روزها سرمایه‌گذاری کارآفرینانه و یا سرمایه‌گذاری با تأثیر اجتماعی در دنیای اقتصادی به سرعت در حال گسترش است. نکته جالب توجه در […]
9 مرداد 1400

نحوه ارائه کوتاه (پیچ دک) استارتاپی برای جذب سرمایه‌گذار

یکی از مهم‌ترین مسائل صاحبان کسب‌وکارهای نوپا جذب سرمایه‌گذاران برای دریافت سرمایه است تا بتوانند استارتاپ خود را توسعه دهند. یکی از مهم‌ترین […]
17 تیر 1400

سرمایه‌گذاری جسورانه آگاه

سرمایه‌گذاری جسورانه آگاه با هدف توانمندسازی استارتاپ‌های مالی برنامه حمایتی خود از استارتاپ‌ها را آغاز کرده است.
12 تیر 1400

اوبر چطور شکل گرفت و موفق شد؟

اوبر تنها یک نمونه از نوآوری‌هایی است که با زمانبندی صحیح از فناوری‌های به بلوغ رسیده استفاده کرد. نوآوری‌های فراوانی در سال‌های اخیر […]