داراتو

مدیریت هوشمند پس‌انداز

در داراتو با توجه به میزان ریسک پذیری شما در فرآیندهای مالی، سبدهای سرمایه گذاری مختلف و متنوعی پیشنهاد می‌شود. شما با قرار دادن دارایی خود در این سبدها به سادگی و بدون نیاز به دانش مالی می‌توانید سرمایه گذاری را تجربه کنید. داراتو ترکیبی از صندوق‌های سرمایه گذاری به شما پیشنهاد می‌دهد که سرمایه گذاری در آن‌ها نه نیاز به تحلیل دارد و نه به صرف وقت زیاد برای معامله کردن و خرید و فروش.